لیست قیمت ارز های دیجیتال

نشانرمزارزنرخ دلارخرید از مافروش به ماخرید / فروش
BTCبیت‌کوین۲۹۴۶۰٫۰۹۱۱,۱۹۷,۸۰۰۸۹۷,۹۴۰,۸۰۰
ETHاتریوم۱۹۴۸٫۱۶۶۰,۲۵۶,۵۸۹۵۹,۳۷۹,۹۱۷
USDTTRC20تتر۰٫۹۹۹۷۳۰,۹۲۱۳۰,۴۷۱
DAIUSDدایی۰٫۹۹۹۸۳۰,۹۲۴۳۰,۴۷۴
BUSDدلار بایننس۱٫۰۳۰,۹۳۰۳۰,۴۸۰
BNBبایننس‌کوین۳۲۶٫۵۱۰,۰۹۸,۶۴۵۹,۹۵۱,۷۲۰
XLMاستلار۰٫۱۲۹۳,۹۹۰۳,۹۳۲
LTCلایت کوین۶۸٫۴۲,۱۱۵,۶۱۲۲,۰۸۴,۸۳۲
TRXترون۰٫۰۸۰۷۱۲,۴۹۶۲,۴۶۰
LINKچین لینک۷٫۰۱۲۱۶,۸۱۹۲۱۳,۶۶۵
ADAکاردانو۰٫۵۱۰۹۱۵,۸۰۲۱۵,۵۷۲
XMRمونرو۲۰۲٫۳۶,۲۵۷,۱۳۹۶,۱۶۶,۱۰۴
DOGEدوج کوین۰٫۰۸۲۵۲,۵۵۲۲,۵۱۵
SOLسولانا۴۷٫۹۲۱,۴۸۲,۱۶۶۱,۴۶۰,۶۰۲
EOSای او اس۱٫۳۱۵۴۰,۶۷۳۴۰,۰۸۱
XRPریپل۰٫۳۹۹۱۱۲,۳۴۴۱۲,۱۶۵
SHIBشیبا اینو۱٫۱E-05۰۰