لیست قیمت ارز های دیجیتال | حامی پرداخت

0

لیست قیمت ارز های دیجیتال

نشانرمزارزنرخ دلارخرید از مافروش به ماخرید / فروش
BTCبیت‌کوین49373.131,241,981,0851,234,525,743
ETHاتریوم2258.7356,818,35356,477,285
XRPریپل1.0844727,28027,116
BNBبایننس‌کوین497.418212,512,55512,437,445
USDTتتر0.999725,14724,996
LTCلایت کوین234.245,892,3075,856,937
TRXترون0.098932,4892,474
ADAکاردانو1.0666226,83126,670
DOGEدوج کوین0.2404226,0486,012