لیست قیمت ارز های دیجیتال

نشانرمزارزنرخ دلارخرید از مافروش به ماخرید / فروش
BTCبیت‌کوین۴۷۴۲۶٫۷۵۱,۵۳۶,۶۲۶,۷۰۰۱,۵۲۴,۷۷۰,۰۱۳
ETHاتریوم۳۸۶۴٫۵۷۱۲۵,۲۱۲,۰۶۸۱۲۴,۲۴۵,۹۲۶
USDTTRC20تتر۰٫۹۹۹۷۳۲,۳۹۰۳۲,۱۴۰
DAIUSDدایی۰٫۹۹۹۸۳۲,۳۹۴۳۲,۱۴۴
BUSDدلار بایننس۰٫۹۹۸۳۲,۳۳۵۳۲,۰۸۶
BNBبایننس‌کوین۵۳۹٫۳۱۷,۴۷۳,۳۲۰۱۷,۳۳۸,۴۹۵
XLMاستلار۰٫۲۶۲۶۸,۵۰۸۸,۴۴۳
LTCلایت کوین۱۵۴٫۸۵,۰۱۵,۵۲۰۴,۹۷۶,۸۲۰
TRXترون۰٫۰۸۱۲۴۲,۶۳۲۲,۶۱۲
LINKچین لینک۱۸٫۸۳۶۱۰,۰۹۲۶۰۵,۳۸۵
ADAکاردانو۱٫۳۴۷۴۳,۶۴۳۴۳,۳۰۶
XMRمونرو۱۹۳٫۲۶,۲۵۹,۶۸۰۶,۲۱۱,۳۸۰
DOGEدوج کوین۰٫۱۶۰۸۵,۲۱۰۵,۱۷۰
SOLسولانا۱۹۲٫۳۱۶,۲۳۰,۸۴۴۶,۱۸۲,۷۶۷
EOSای او اس۳٫۰۰۹۹۷,۴۹۲۹۶,۷۳۹
XRPریپل۰٫۷۳۶۱۲۳,۸۵۰۲۳,۶۶۶
SHIBشیبا اینو۳٫۵E-05۱۱